Logo Humaniora Color SVG

Contact

Contactgegevens

Hoofdschool (Tereken)

Wijkschool (Kiemerstraat)

(Klik op een school om het adres te zien)

Schooluren

Maandag
07u00 - 18u00
Dinsdag
07u00 - 18u00
Woensdag
07u00 - 18u00
Donderdag
07u00 - 18u00
Vrijdag
07u00 - 18u00
Tereken 33B, 9100 Sint-Niklaas
03 776 28 14
Kiemerstraat 27, 9100 Sint-Niklaas
03 776 45 94

Heb je een vraag of een bericht?

Indien u een vraag hebt, kan u die hier stellen. Of bekijk ons FAQ om snel een antwoord te vinden op je vraag.

Contactformulier

FAQ

De school is open van 8.00 u. tot 15.45 u.
Er is gratis toezicht vanaf 8.00 u. tot 8.25 u. in de voormiddag,
                                               13.10 u. tot 13.25 u. tussen de middag,
                                               15.30 u. tot 15.45 u. in de namiddag.
De lessen starten stipt om 8.25 u. en eindigen om 12.05 u. in de voormiddag.
Na de middagspeeltijd starten we terug om 13.25 tot 15.30 u.  Uiteraard niet op woensdag.
Onze school verzorgt ook een voor- en naschoolse opvang tegen betaling.
Onze  school organiseert een begeleide studie op maandag, dinsdag en donderdag.
De kinderen van het eerste en tweede leerjaar kunnen naar de naschoolse opvang.
Kinderen van 3e tot 6e leerjaar kunnen naar de studie van 15.45u. tot 16.45u..  Let op: kinderen van 3-4-5-6e leerjaar die na school in de opvang blijven,  moeten eerst naar de studie!  Kinderen die langer moeten blijven, gaan daarna naar de opvang of naar huis met toestemming van de ouders!

Ons secretariaat is bereikbaar via de Paakesdreef, rechtover het rusthuis Heilig Hart op Tereken.

Je kan er terecht op de volgende openingsuren:
Uren secretariaat
Voormiddag Namiddag
Maandag 8.15 – 10.00 11.00 – 12.00 13.30 – 15.00
Dinsdag 8.15 – 10.00 11.00 – 12.00 13.30 – 15.00
Woensdag 8.15 – 10.00 11.00 – 12.00
Donderdag 8.15 – 10.00 11.00 – 12.00 13.30 – 15.00
Vrijdag 8.15 – 10.00 11.00 – 12.00 13.30 – 15.00
Onze school heeft ervoor gezorgd dat er voor- en naschoolse opvang is.
De kinderen worden er onthaald in een huiselijke sfeer en er worden aangepaste activiteiten voorzien.
  • Voorschoolse opvang :
Elke schooldag van 07 u. 00 uur tot 08 u.00 uur. Wie voor acht uur op school komt, gaat rechtstreeks naar de opvang.  Kinderen kunnen dus nooit alleen op de speelplaats spelen.
  • Naschoolse opvang :
Elke schooldag van 15 u. 45 tot 18 u. 00 voor alle kinderen.
  • Op woensdag is er naschoolse opvang van 12 u. 05 uur tot 18 u. 00 uur.
Voor de wijkschool in de Kiemerstraat geldt vanaf 1 september 2024 een andere regeling :
  • om 7.30 u. start de voorschoolse opvang
  • op ma, di, do en vrijdag loopt de naschoolse opvang van 15.45 u. tot 16.30 u.
  • op woensdag is er enkel voorschoolse opvang
Voor deze opvang wordt een vergoeding gevraagd.
De beurten worden genoteerd en u krijgt een onkostennota thuis.
Classdojo wordt op onze school gebruikt als extra communicatiemiddel tussen de ouders en de school. De ouders zijn verbonden met de klas(sen) van hun zoon / dochter.  Telkens er een nieuw bericht geplaatst wordt, krijgen ze hiervan een seintje.  Een voordeel voor de ouders is dat de berichten ook kunnen vertaald worden. Je kan berichten ontvangen van het "Schoolverhaal".  dit heeft betrekking op de hele school.  De juf of meester van je kind kan ook een bericht plaatsen via het "Klasverhaal".  Dit kan een bericht, foto of filmpje zijn. Ook de ouders kunnen op deze manier contact opnemen met de school / leraar.    
Verwittig via Classdojo de klasleraar en / of bel naar het secretariaat : 03 / 776 28 14
Te laat komen, kan eigenlijk niet. Dat zorgt voor stress bij je kind en de leraar.  Als het toch een keer gebeurt, moet je aanbellen.  Daarna gaat het kind rechtstreeks naar de klas.  In de agenda wordt het "Te laat"-komen genoteerd.
Nee, alles gaat via factuur.  We bezorgen je vijf maal per jaar een factuur.  Daarin zitten gemaakte kosten van de voorbije periode en een voorschot op de maximumfactuur.  Uitzonderlijk wordt wel in het begin van het schooljaar geld gevraagd zodat de leraar een traktatie kan aankopen voor de verjaardag.
Onderwijs in Vlaanderen is in principe gratis. Scholen mogen wel een bijdrage vragen voor zwemmen, uitstappen, culturele activiteiten enz.  Voor openluchtklassen (= meerdaagse uitstappen) is er een aparte maximumfactuur. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Je vindt meer informatie in het schoolreglement.
Ja, maar bij aanvang van de lessen wordt deze afgegeven aan de klasleraar of gaat de GSM in de boekentas.  Op het einde van de schooldag wordt het toestel teruggegeven.  We zijn niet aansprakelijk bij verlies of defecten.
Op de speelplaats moeten de kinderen begeleid worden en in het oog gehouden worden.  Hiervoor moeten wij mensen apart betalen.  De prijs werd afgesproken tussen alle scholen van de scholengemeenschap.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, zonder dat er financiële problemen gemeld zijn of wanneer de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, gaan we in eerste instantie het gesprek aan. Zorgt dit niet voor een oplossing, zal de school verdere stappen ondernemen. Vanaf dat moment kan er een bijkomende administratieve kost per factuur aangerekend worden.  Meer informatie in het schoolreglement bij "Betalingen".
Daarin ben je vrij.  Wie het meldt en een kopie binnenbrengt (of deze kopie op school laat maken) krijgt een korting van 50 % op de maximumfactuur.
Kinderen die niet-zindelijk zijn, maar wel de leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben, zijn welkom op school, maar de ouders zorgen zelf voor voldoende reserveluiers, reinigingsdoekjes en het voor het kind vertrouwde verzorgingsmateriaal. Niet-zindelijke kinderen betalen een pamperverwerkingskost van 1 euro 50 per week. Kinderen mogen niet afgezet worden met een vuile nachtluier aan. Wanneer de leraar merkt dat een kleuter klaar is voor zindelijkheidstraining (luier meer dan 2 uur of tussen 2 plasmomenten droog), informeert zij bij de ouders of de ouders de training kunnen aanvatten. De school begint geen droogtraining op eigen houtje. Het is immers belangrijk dat de aanpak thuis en op school dezelfde zijn. Wanneer ouders akkoord zijn en met de training starten, stapt de school mee in dit proces en ondersteunt de ouders, indien nodig samen met CLB. Wanneer de ouders nog niet bereid zijn om te starten, zal de school en eventueel het CLB de ouders stimuleren om toch zo vlug mogelijk de stap te zetten naar droogtraining. Het verversen van luiers is immers een tijdrovende bezigheid die de leerkracht verhindert om didactisch bezig te zijn met de klasgroep.
Ja dat kan maar enkel met een bewijs van de dokter, en door hem ondertekend.  Wat moet hierop staan ?
  • Naam van de medicatie
  • Hoeveel van deze medicatie per dag
  • Waneer deze medicatie in te nemen.